วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

สถานที่ตั้งวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

101 หมู่ 9 กระซ้าขาว ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทร. 034-450001-2 โทรสาร 034-450003

เว็บไซต์   :       http://www.smkcc.ac.th   [<<<คลิกที่นี่]

ผู้อำนวยการ

นายวีระชัย  กวีธีระวัฒน์

คำขวัญ

“สร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อคุณค่าแห่งชีวิต”

พันธกิจ

1.ผลิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาตรีด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพ นักศึกษาด้วยการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม

2.จัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นและให้บริการวิชาการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อพัฒนาอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.ท่านุบำรุงศาสนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

4.พัฒนาองค์การเพื่อสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้

ปรัชญา

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษา ของชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน เพื่อพัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาประเทศ โดยยึดมั่นในปรัชญาการจัดการศึกษาที่ว่า “คุณธรรมสร้างคน วิทยาลัยชุมชนสร้างโอกาส”

วิสัยทัศน์

“วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”

Advertisements
1 ความเห็น

One thought on “วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

  1. อยากให้ทุกคนเก็บเอาภาพยนต์เรื่องนี้ไว้เป็นบทเรียน ดูแล้วพวกมิจฉามีมากเราต้องระมัดระวังให้มาก

    เป้ 55 นาย อุทัย มาศยะ

ถาม - ตอบ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s