แนะนำรายวิชา ศศ0417

ประมวลการสอนรายวิชา

(Course  Syllabus)

1. ชื่อ-รหัสรายวิชา     ศศ0417 โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน    หน่วยกิต     3(2-2-5)   .

                                  (        Software Package And Application        )

2. ชื่อผู้สอน             นางสาวสุพัตรา   โพธิ์สวัสดิ์                เบอร์โทรศัพท์          089-5121514           .

3. ภาคเรียนที่            3             ปีการศึกษา            2554.             .

4. จำนวนชั่วโมงที่สอน/สัปดาห์             4           ชั่วโมง/สัปดาห์

5. วัตถุประสงค์ของรายวิชา

1) สามารถอธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูป

2) สามารถใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

3) สามารถใช้โปรแกรมตารางทำงาน

4) สามารถใช้โปรแกรมนำเสนองาน

5) สามารถใช้โปรแกรมฐานข้อมูล

6) สามารถสร้างโครงงานคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

6. คำอธิบายรายวิชา

         ศึกษาเกี่ยวกับวิธีใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ประเภทต่าง ๆ เช่น โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางงาน โปรแกรมนำเสนองาน และ ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

Advertisements
ใส่ความเห็น

ถาม - ตอบ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s