บทที่ 2 ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

ระบบคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆหลายประการ ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากร ข้อมูล  กระบวนการ  และการติดต่อสื่อสาร  ซึ่งองค์ประกอบต่างๆเหล่านั้นจะต้องมีการประสานการทำงานร่วมกันจึงจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้งานได้

ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์จัดเป็นองค์ประกอบหลักประการแรกที่นึกถึง   โดยเมื่อกล่าวถึงคำว่า ฮาร์ดแวร์  จะหมายถึง อุปกรณ์  หรือ เครื่องมือที่ใช้ประกอบหรือสร้างสิ่งต่างๆได้ เช่น ค้อน กรรไกร  ไขควงเป็นต้น  และสำหรับคำว่าฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์นั้นจะหมายถึง อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิคส์ที่ทำหน้าที่รับคำสั่งและปฏิบัติตามคำสั่งที่ผู้ใช้งานต้องการ เช่น การรับข้อมูลทางคีย์บอร์ด การแสดงผลลัพธ์ออกทางหน้าจอ การประมวลผลการดำเนินงาน  เป็นต้น

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร >> บทที่ 2

Advertisements
3 ความเห็น

3 thoughts on “บทที่ 2 ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

  1. จากที่ได้ศึกษาแล้วนั้น ก้อได้พบความรู้ใหมม่ๆที่ยังไม่เคยรู้และรู้แล้วแต่ลืมไป ก็ทำให้รู้ถึงความผิดพลาดในพัฒนาการของตนเอง อุปกรณืต่างๆที่เรียกผิดหรือเข้าใจว่าการทำงานมันผิดไปจากที่รู้อยู่

ถาม - ตอบ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s